ISACA

ISACA er en international not-for-profit organisation med mere end 100.000 medlemmer herunder mere end 550 i Danmark. ISACA beskæftiger sig indenfor IT Governance, IT RIsikostyring, IT Revision og IT Sikkerhed. ISACA står blandt andet bag COBIT og IT Governance Institute. ISACA er også ansvarlig for de fire internationale anerkendte certificeringer CGEIT, CRISC, CISA og CISM.

ISACA Denmark Chapter blev stiftet den 12. juni 1985 under navnet Edb-revisorforeningen Danmark (ERD). Brugen af edb havde taget fart, og det medførte behov for fokus på, hvordan man som revisor kan og bør gribe arbejdet an.

På det tidspunkt fandtes ikke en egentlig uddannelse inden for edb-revision, og med henblik på at få sat fokus på området blev Samarbejdsudvalget etableret – et udvalg bestående af repræsentanter fra ERD, FSR og IIA. Samarbejdsudvalget har siden da arrangeret en række temadage, udgav på et tidspunkt ”den lille blå” – en artikelsamling vedrørende edb-revision, og har derudover udgivet publikationer omkring god edb-skik, god edb-skik og revisor samt god IT-skik. Endvidere er der i regi af Samarbejdsudvalget nedsat et konferenceudvalg, som står for den årlige Sikkerhed & Revision i september måned.

En anden samarbejdsrelation blev etableret med søsterforeningerne i Norge og Sverige, og i en årrække afvikledes en skandinavisk konference på skift i de 3 lande. I 90’erne ophørte dette samarbejde, men det er igen lykkedes at få det skandinaviske konferencearbejde i gang – med den første konference i Aalborg i 2009 med mere end 100 deltagere. Konference i København i 2012 havde 150 deltagere og Veriifica var med til at arrangere den,

Foreningen har fra begyndelsen været ISACA’s (oprindeligt EDPAA) danske afdeling. Foreningen har de seneste mange år bevæget sig fra at være en ”revisor-forening” til at dække IT-governance, sikkerhed og revision – og i 2009 rundede medlemstallet det ”magiske tal 500”.

Der skal ikke herske tvivl om, at ISACA Denmark Chapter er kendt internationalt. Foreningen har gennem tiden haft mange aktive medlemmer i forskellig ISACA Boards/Committees, nemlig Test Enhancement Committee, CISA Certification Board, Membership Board, GRA Board (GRA = Governmental and Regulation Agencies), Finance Board og Nominating Committee. Hans Henrik Berthing var med i EURO CACS/ISRM 2012 task force.

Foreningen afholder medlemsmøder, seminarer og kurser – aktiviteter, som har haft til sigte at understøtte medlemmernes fortsatte uddannelse og erfaringsopbygning. Et af kerneområderne er at understøtte ISACA’s certificeringer, og efter mange år med fokus på CISA (Certified Information Systems Auditor) er der kommet flere til, nemlig CISM (Certified Information Security Manager) og CGEIT (Certified in the Governance of IT) samt den seneste CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control).

Verifica afholder i samarbejde med ISACA CISA og CRISC forberedelseskurser. Hans Henrik har de seneste par år endvidere været CISA instruktør på ISACAs CISA forberedelseskurser. Hans Henrik er Academic Advocate hos ISACA.

Hans Henrik sad i bestyrelsen 2005-2011, som formand og næstformand 2007-2011.

Du kan læse mere om ISACA på www.isaca.org og www.isaca.dk.

Medlemsskab af ISACA koster 185 USD om året. Du melder dig ind via www.isaca,org/join.​

Kontakt Verifica Statsautoriseret Revision

Kontakt os din opgave gennem formularern herunder. Vi vender retur inden for 1-3 hverdage.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Verifica er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, der har specialiseret sig i IT revision. Verifica lægger stor vægt på at levere ydelser, der er anvendelige og brugbare i en høj kvalitet.

Verifica Statsaut. Revisionsvirksomhed

Annebergvej 10 9000 Ålborg

Kronprinsessegade 54 1306 København K

Tlf.: +45 22​2​0 2​821​​​ – mandag - fredag 08.00 - 15.00

hhberthing@verifica.dk

© 2022 Verifica. Alle rettigheder forbeholdes. CVR-nummer: 33684096​